מתאוריה לפרקטיקה:
גישה הוליסטית ליישום מודלים מתמטיים בתורת המימון – הלכה למעשה

 

הצגה חדשנית של מודל בלק ליטרמן (מגולדמן זקס),
המשלבת את דעותיו האישיות של המשקיע
לתוך מודל מאוחד של הערכת שווי של נכסים פיננסיים ותוחלת~שונות

יישום ישיר ומידי של המודלים על ידי תבניות אקסל
לאופטימיזציה של תיקי השקעות

קישור הנושאים המוצגים בגישה מדורגת שיטתית ולוגית
לעומת הגישה הקלסית בו כל נושא מוצג בנפרד

פיתוח המודלים המתמטיים בצורה ידידותית לקורא בליווי
הסברים אינטואיטיביים של שלבי הביניים והתוצאות הסופיות

 

 

"ספרו של דורון פלג "מודלים בסיסיים בתורת המימון" ייחודי בשלבו דיון יסודי ומעמיק בתאוריה, בשאלה כיצד ניתנת התיאוריה לשימוש בשטח. טקסטים רבים אחרים בתורת המימון מסבירים את קשרי הגומלין בין ניירות ערך לבין תיקי השקעות, אך עדיין משאירים זאת לקורא לבצע בצורה כלשהי את ההערכות לגבי הפרמטרים המאפיינים את ההתפלגות המשותפת של התשואות של ניירות הערך הבודדים. ספרו של דר' פלג עומד באתגר של בעיה זו לביצוע ההערכות – במיוחד הערכות של התשואות הצפויות עבור ניירות ערך או סוגי נכסים פיננסים – ומקיים את הבטחתו להמיר כל תאוריה לדבר ישים. לא אופתע אם מודלים בסיסיים בתורת המימון יהפוך לאחד מספרי הטקסט מתחום המימון הנמכרים ביותר."

הארי מרקוביץ, חתן פרס נובל לכלכלה 1990